Članstvo u Savezu Transportera i Logističara Srbije

Poštovane kolege i saradnici, TLT Partners je od 29.03.2021 zvanični član STIL-a (Saveza Transportera i Logističara). Prepoznali smo STIL kao naše nove partnere, sa kojima ćemo saradjivati i pružiti naš doprinos, na obezbeđivanju boljeg poslovnog ambijenta za sve logističare, prevoznike i špeditere u Srbiji.

Kroz partnerski odnos u STIL-u, uzećemo učešća u javnim raspravama, komisijama i sastancima i na taj način biti konstruktivan saradnik svim institucijama. Cilj nam je i da učestvujemo u stručnim i kvalitetnim seminarima i edukacijama koje su zakonom propisane, ali i podižu kvalitet svih naših usluga.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *