Licence i sertifikati

Poštovani klijenti Posedujemo već licencu Odgovornog lica za međunarodni prevoz tereta, a od ove godine i sertifikat za paritete u međunarodnoj trgovini “INCOTERMS 2020” Možete biti sigurni da će sve vase […]