Rezervacija trajekta, parking i špedicija (ONE STOP SHOP)

Prevoznicima smo u mogućnosti da organizujemo ceo paket za i iz Velike Britanije, rezervaciju trajekta (osim UK i na preko 500 relacija u evropi), kompletnu špediciju i parking u Doveru […]

Organizacija transporta / FTL / LTL sa specijalistima

U transportu ima jako puno činioca koje treba povezati i organizovati (pošiljaoca, špeditera, prevoznika, logističara, primaoca robe, granične špedicije, razne inspekcije itd), samim tim , jako je bitna komunikacija, detalji […]